Zaznacz stronę

Mozaika Lakma

Dodatkowe informacje

Przeznaczenie

Dachy

Pojemność
Wydajność

1,0-1,6 mm – 4,0-4,5 kg/m2

Dokładny opis produktu

Opis

AKRYLTYNK® M to najnowszej generacji mozaikowa masa tynkarska
produkowana na bazie dyspersji akrylowej ze specjalnie dobranymi
mikrowłóknami zbrojącymi i najwyższej jakości barwnymi kruszywami
kwarcowymi. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością,
łatwością aplikacji i odpornością na wpływ warunków
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki
nanotechnologii NANO CODE tynk odporny jest na promieniowanie
UV dzięki czemu tynkowane powierzchnie zachowają pierwotny
wygląd przez długi okres czasu. AKRYLTYNK® M posiada też właściwości hydrofobowe (niska
nasiąkliwość wody, odporność na mlecznienie), dlatego też łatwy jest do utrzymania w czystości.

ZASTOSOWANIE
AKRYLTYNK® M stosuje się do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Stanowi wykończenie ochronne i wysoko
dekoracyjne w szczególności na fragmentach obciążonych użytkowo, np. na cokołach, klatkach
schodowych czy korytarzach. Tynk zaleca się nakładać na powierzchnie przy ocieplaniu ścian
systemami ociepleń budynków LAKMA® TERM ST, LAKMA® TERM WM oraz na podłożach z zapraw
cementowych, cementowo - wapiennych, betonowych lub zaprawy klejowej SYNTEKOL® PSW,
SYNTEKOL® Q4, POROLIT Q4. Zalecamy, aby przy wykonywaniu ociepleń, gdzie warstwę zewnętrzną
stanowi AKRYLTYNK® M stosować wyłącznie materiały wchodzące w skład systemów ociepleń LAKMA®
TERM. Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchnie pionowe pozbawione podciągania
kapilarnego. W przypadku stosowania na przegrody ocieplone systemami ociepleń LAKMA® TERM ST,
LAKMA® TERM WM, grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 4 – 5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
AKRYLTYNK® M należy nakładać na mocne i trwałe podłoża. Podłoże powinno być czyste, suche,
pozbawione tłustych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych, niezwiązanego z podłożem
kruszywa oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Nowe tynki cementowe pokrywać po 3 – 4
tygodniach sezonowania. Wszelkie ubytki, nierówności należy uzupełnić. Przed nakładaniem tynku
dobrze wyschnięte podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym TOTALGRUNT w kolorze
zbliżonym do koloru tynku. Podłoża chłonne i pylące przed nałożeniem gruntu TOTALGRUNT
zagruntować środkiem FIXGRUNT lub AKRYL G. Ewentualne objawy agresji biologicznej na podłożach
należy zlikwidować za pomocą środka Biotox Total. Podłoże wykonane z zaprawy klejącej SYNTEKOL®
PSW/ SYNTEKOL® Q4/ POROLIT® Q4 stanowiącej warstwę zbrojoną, zagruntować po jego związaniu tzn.
po min. 3 dniach od jego wykonania przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C,
wilgotność 60%). Nakładanie tynku można rozpocząć po wyschnięciu podkładu gruntującego
TOTALGRUNT tzn. po min. 24 godz. od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach
optymalnych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
AKRYLTYNK® M w postaci handlowej jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem masę należy
dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą ani innymi produktami. Przed aplikacją sprawdzić
zgodność koloru tynku z zamówieniem. Ważne, aby kolor kruszywa na daną inwestycję pochodził z tej
samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie, przed aplikacją tynki należy przemieszać między sobą.

SPOSÓB UŻYCIA
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej na grubość nieznacznie większą od grubości ziarna. Nałożoną
warstwę należy starannie wygładzić, rozprowadzając „mleczko” po całej tynkowanej powierzchni. W
celu uzyskanie jednolitej struktury tynku, masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię
łącząc warstwy „mokre na mokre”. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem
przez 24 godz. Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania
najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w
jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo.

DODATKOWE INFORMACJE
Przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać mieszadłem koszykowym na wolnych obrotach do
momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Zbyt długie mieszanie tynku oraz mieszanie na szybkich
obrotach może spowodować odbarwienie kamyczków i spienienie żywicy. Temperatura podłoża
i powietrza w czasie nakładania oraz w ciągu 24 godz. od nałożenia powinna wynosić
od +5°C do +25°C. Zaleca się stosowanie osłon chroniących przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i opadami atmosferycznym. W przypadku stosowanie wewnątrz pomieszczeń wietrzyć, aż do zaniku
zapachu. Po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Przechowywać
w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

Możesz potrzebować

Grunt

Paca plastikowa

Wałek