Zaznacz stronę

Impregnat do więźby Boramon

Dodatkowe informacje

Przeznaczenie

Dachy

Pojemność
Dokładny opis produktu

Opis

 Główne cechy produktu:

 • Impregnat działa także na drewnie o podwyższonej wilgotności.
 • Boramon C30 może mieć kontakt z blachą ocynkowaną lub powlekaną, gdyż jego korozyjność wobec stali jest porównywalna z czystą wodą (przed wyschnięciem); po wyschnięciu nie jest korozyjny w ogóle.
 • impregnuje drewno skutecznie zabezpieczając je przed grzybami domowymi i pleśniowymi, glonami, bakteriami oraz owadami żerującymi w drewnie
 • na drewnie już zarażonym zwalcza grzyby pleśniowe i domowe
 • zawiera biocyd nowej generacji pozwalający uzyskać wysoką skuteczność biologiczną drewna
 • jest niewymywalny – utrwala się w drewnie po ok. 2 dniach od momentu wykonania impregnacji
 • preparat oferowany jest w postaci koncentratu z zielonym barwnikiem kontrolnymlub jako koncentrat bezbarwny
 • posiada ważne Pozwolenie ministra zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym nr: 0779/04.

Sposób stosowania:

 • impregnat należy rozcieńczyć czystą wodą w stosunku 1:6 przy zabezpieczaniu drewna powietrzno-suchego (1 część Boramonu C30 na 6 części wody) lub w stosunku 1:4 przy zabezpieczaniu drewna o podwyższonej wilgotności,
 • impregnat nanosić na drewno surowe poprzez minimum dwukrotne smarowanie pędzlem, natrysk lub co najmniej 30-minutową kąpiel,
 • do czasu utrwalenia impregnatu (ok. 2 dni od zastosowania) chronić drewno przed opadami atmosferycznymi,
 • zużycie: 0,2 litra roztworu roboczego na 1 m² dla drewna użytkowanego pod dachem, 0,3 litra roztworu roboczego na 1 m² dla drewna narażonego na opady.

Wydajność:

 • ok. 175 m2 dla drewna użytkowanego pod dachem
 • ok. 117 m2 dla drewna narażonego na opady

Możesz potrzebować

Pędzel