Zaznacz stronę

Atlas Sam -100 Samopoziomująca masa szpachlowa

Dodatkowe informacje

Przeznaczenie

Podłogi

Pojemność
Wydajność

20 kg zaprawy na 1 m2, na każde 10 mm grubości warstwy.

Dokładny opis produktu

Opis

RZEZNACZENIE

Wyrównuje podłoża w granicach 5-30 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem. 
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych – stosowany w przypadku gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

  • Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, parkiet, panele.
  • Rodzaje możliwych do utworzenia układów:

- zespolony z podłożem  grubość 5-30 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez).

WŁAŚCIWOŚCI

Posiada zdolność samopoziomowania – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N/mm2.
Jest praktycznie bezskurczowy – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wylewania ręcznego lub maszynowego - można go łatwo i szybko wylewać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania.

2011-05-28_sam100.pdf 069_ATLAS_SAM_100.pdf

Możesz potrzebować

Wałek

Woda