Zaznacz stronę

Akrybet B-30 posadzka

Dodatkowe informacje

Przeznaczenie

Tarasy/Podjazdy

Wydajność

6-8m2/l

Pojemność
Dokładny opis produktu

Opis

AKRYBET® B-30 POSADZKA jest zawiesiną pigmentów oraz wypełniaczy w spoiwie akrylowym i
rozpuszczalnikach organicznych. Przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania
przemysłowych posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych w pomieszczeniach
zamkniętych: halach przemysłowych, garażach.
Farba AKRYBET® B-30 POSADZKA posiada wysoką odporność na stałe działanie wody oraz czynników
atmosferycznych w związku z tym można ją stosować również na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE
Powłoka malarska farby AKRYBET® B-30 POSADZKA jest trwała, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie.
Ponadto jest odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem detergentów oraz na krótkotrwałe
działanie olejów i smarów. AKRYBET® B-30 POSADZKA dobrze zwilża podłoża i jest przyczepny do większości
materiałów stosowanych w budownictwie. Do malowania oznakowań poziomych na posadzkach, na
których zastosowano AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy stosować Dromal® produkcji LAKMA SAT.
Szczeliny dylatacyjne zalecamy wypełnić silikonową masą uszczelniającą N011 (prod. LAKMA SAT) w
kolorze farby.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pleśni, glonów i grzybów oraz
luźno związanych elementów, bez wykwitów solnych i korozyjnych. Łuszczące się, stare powłoki malarskie o
słabej przyczepności należy usunąć. Wypełnić ubytki i nierówności podłoża odpowiednią zaprawą
cementową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami o dobrej przyczepności wystarczy je
umyć wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu podłoże pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W
przypadku malowania podłoży zagrzybionych, pokrytych pleśnią lub glonami, należy najpierw je dokładnie
mechanicznie oczyścić i zmyć środkiem do zmywania glonów i grzybów Biotox®Total zgodnie z zaleceniami
producenta. Świeże posadzki cementowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowym można
malować po upływie 28 dni, natomiast anhydrytowe i jastrychowe po min. 6 tygodniach sezonowania.
Świeże chłonne wysezonowane lub stare, dotąd niezabezpieczone podłoża przed nałożeniem farby
AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy wstępnie zagruntować gruntem Akrybet® Grunt (Luxmal Grunt
Akrylowy), W przypadku malowania podłoży już wcześniej zabezpieczonych zalecamy nałożenie pierwszej
warstwy w postaci farby AKRYBET® B-30 POSADZKA rozcieńczonej rozcieńczalnikiem w ilości 10% obj.

SPOSÓB UŻYCIA
Farbę AKRYBET® B-30 POSADZKA przed malowaniem należy dokładnie wymieszać i w zależności od
przyjętej techniki malowania rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Arybet® Rozcieńczalnik, Rozcieńczalnik do
farby Dromal lub toluenowy w ilości maks. 5%obj. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5oC do
+25oC, przy czym temperatura podłoża powinna być wyższa o 3oC od temperatury punktu rosy. Należy
unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnie malowaną
zarówno podczas malowania jak i wysychania powłoki, a w czasie do 24h od zakończenia malowania
opadów atmosferycznych.

Możesz potrzebować

Pędzel

Wałek

Preparat do zmywania